Utrecht240104.htm

Protokół z zebrania Zespołu ds. Polonii przy Ambasadzie RP przeprowadzonego w dniu 24 stycznia 2004 r.

Obecni:

(Dane dotyczące obecnych i nieobecnych przejęto w oryginalnym brzmieniu z listy dostarczonej przez Ambasadę. Zmiany lub uzupełnienia zaznaczono kolorem czerwonym.)

FORUM POLSKICH SZKÓŁ W HOLANDII
Przewodniczący: Stefan Żaczkiewicz i Małgorzata Evertse-Smółka

STICHTING „SCENA POLSKA"
Prezes: Zofia Schroten-Czerniejewicz z osobami towarzyszącymi (m.in. z Yvonne Cichocką-Maréchal)

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POLEK
Prezes: Geesje Cichecki-Vinken

POLSKIE TOWARZYSTWO KATOLICKIE - PTK
Prezes: Elżbieta de Jonge-Rojek

POLSKO-NIDERLANDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNE
Vprezes:
Andrzej (André) Rogala, Terschelling 3, 3524 AV Utrecht, tel. 030-28-84-536,
E-mail:
roa@pggm.nl , www.pnkv.nl
Krystyna Bukowiec, E-mail: kbukowiec@hotmail.com
oraz osoby towarzyszące

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW POLSKICH „STEP"
Prezes: Małgorzata Bos-Karczewska, Lentegroen 3, 2718 GJ Zoetermeer,
tel./fax 079-3612495, E-mail:
info@polonia.nl , www.polonia.nl oraz Iza Ćwikła

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW - SPK
Prezes
honorowy: Jan Stanisław Nikerk, Ternatestraat 1, 2612 AW Delft, tel. 015-2138013
z małżonką

STOWARZYSZENIE TŁUMACZY (właściwe określenie: Sekcja Polska przy Holenderskim Stowarzyszeniu Tłumaczy)

Prezes: Krzysztof Stachowski, Kaardenbol 22, 3903 GZ Veenendaal, tel.0318 524-680, faks: 0318-543020, e-mail: europa@tip.nl
Mikra Chojecki-Nuckowska
Olympus 108, 3524 WD Utrecht, tel. 030-289857, e-mail:
mivert@wanadoo.nl

CHÓR „MALWA" , Brunssum
Pani Mrugalska

Janina Fincken-Jeziorska, Lindelaan 27, 6041 GJ Roermond, tel. 047-5325016 Sekretarz: Maria Rumas, Ramershaag 14B, 6228 CV Maastricht, 043-3617423

ZESPÓŁ „ MAZUR”
C. T. M. Nowak (z żoną Beatą J.E.), Kapucijnenhof 24, 4811 XG Breda, tel.076-58-74-683, e-mail:
cnowak@wanadoo.nl , mazurbreda@hotmail.com

NASZA POLONIA (informator polonijny)
Grażyna (Grace) Wychowańska, Port Saidstraat 9, 3067 MV Rotterdam, witryna internetowa:
www.naszapolonia.com

KONGRES POLONII NIEMIECKIEJ
Zbigniew Kostecki, dyrektor Biura Rady Polonii Swiata, przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Kongresu Polonii Niemieckiej, witryna internetowa
www.kongres.org i www.polonia.org

STICHTING NEDERLAND-POLEN (Towarzystwo Niderlandzko-Polskie)
Lisetta Stembor, Mient 172, 2564 KS Den Haag

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Ośrodek w Holandii
Robert Kępiński, Leidsestraat 64, 1017 PD Amsterdam, tel. 020-6209399

Ksiądz Bartłomiej Jacek Małys, Beukelsdijk 177, 3022 DG Rotterdam, tel.010-477-00-66,
E-mail:
info@parafia.nl , www.parafia.nl

Nieobecni:

„CARITAS POLSKI" Limburgia
Prezes: Danuta Zomer, Vondelstraat 1, 6445 AE Brunssum, tel.045-525-09-15

„CARITAS POLSKI" Utrecht
Prezes, Sekretarz : Irena Verbek-Jankowska, Atlasdreef 9, 3561 AB Utrecht,
tel.030-262-20-73
Skarbnik – M. Ślimakowska, Nigerdreef 81, 3564 EB Utrecht, tel.030-262-14-34

FUNDACJA „CHOPIN-SZYMANOWSKI"
Prezes: Tamara Pospiszyl, Odinksveld 13, 7491 HD Delden, tel./fax:074-376-47-80, RABO BANK 313 362 858 Delden, e-mail:
TVP@home.nl .

„POLONIA UNIVERSALIS"
Prezes: Barbara Topa, Meester Ulrichweg 64, 6214 PZ Maastricht, tel. 043-3256661

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI - PKOL
Prezes: Alfred Wieliszek, Kolfbaanstraat 1A, 4814 CJ Breda, tel.076-521-76-77,
E-mail:
astopa@westbrabant.net

Sekretarz: Jan Eberle, Regentesseplein 206, 2562 ER Den Haag, tel.070-360-72-30,
E-mail:
eberle@hetnet.nl

Kluby sportowe: „Kaszub" „Polonia", „Polstars"– prezes: M. M. Lessmann
Saxofoonstraat 31
, 5402 CD Uden

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POLONIA" W BREDZIE
Prezes: Ad Kuijl, Munnikenland 95, 4254 EZ Sleeuwijk, tel.018-303032
V-Prezes: S. Szamrowicz, Regenwulp 47, 4822 RJ Breda

STOWARZYSZENIE POLSKIE BRUNSSUM
Prezes: Bożena Hergaarden, Vijverstraat 69, 6443 XL Brunssum, tel.045-525-79-43
Sekretarz: Alina Schoonens, Dorpsstraat 161,6441 CE Brunssum, tel.045-5257103

STOWARZYSZENIE I-szej POLSKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ W NIDERLANDACH
Prezes: Adrian J. Stopa, Omegaplein 31, 4811 BJ Breda, e-mail:
astopa@westbrabant.net
V-prezes: M. Mroziński, Ganzerik 12 4822 RK Breda

ToP TOWARZYSTWO POLEK
Prezes: Teresa Jaskólska, Park Vredehof 4A, 3762 DV Soest, tel.0182-386706,
fax. 0182-381366, E-mail: , E-mail:
TOPPLNL@hotmail.com

himpex.b.v@planet.nl, jaskolska@hotmail.com, www.polonia.nl

TOWARZYSTWO „JEDNOŚĆ” POD OP. ŚW.WOJCIECHA
Prezes: Franz Wojciechowski, Prof.van Itersonstraat 55, 6419 SH Heerlen, tel.045-571-70-28
Sekretarz: Geniu Banach, Rietveldstraat 18, 6412 HN Heerlen, tel.045-5727020

ZESPÓŁ „PODLASIE”
Pools Folkloristische Dans- en Zangvereniging „PODLASIE"
Karl Wedick, Heigrindelweg 13c, 6413 BW Heerlen, tel.045-522-00-72
Sekretarz: Dirk de Liefde, Brnhardstraat 32, 6433 HL Hoensbroek, tel.045-5214812, 0610431410

ZJEDNOCZENIE KATOLICKO-POLSKICH TOWARZYSTW W HOLANDII - ZKPT
Prezes: Franz Wojciechowski, Prof.van Itersonstraat 55, 6419 SH Heerlen, tel.045-5717028
Sekretarz: Sigmund Mrozek, Jan Pauwstraat 11, 6412 ZT Heerlen, tel. 045-5227138

ZJEDNOCZENIE POLAKÓW HOENSBROEK
Prezes: Franciszek Walkowiak, Dr.A.Schweitzerstraat 42, 6431 VG Hoensbroek,
tel.045-521-38-62
Viceprezes: Teresa Buchwald, Marebosjesweg 36, 6444 XL Brunssum,
tel.045-525-16-00

ZWIĄZEK POLAKÓW
Prezes: Iwona Ramaekers-Szejna, Sikkelhof 2, 6418 JW Heerlen, tel.045-541-57-6

ZESPÓŁ „CRACOWIA”
Franciszek P. Caputa, Cantharellenlaan 5, 5646 AA Eindhoven, tel.040-211-83-30
Sekretarz: Marek Willems, Joris Minnestraat 29, 5623 ER Eindhoven, tel.040-245-48-34

ZESPÓŁ „SARNA”
Lenny Brocks, Jan v.Galenstraat 41, 6512 HH Nijmegen, tel.024-322-35-37
Sekretarz: Yvonne Smeekes, Verl.Fortlaan 42, 1412 CX Naarden, tel.035-694-42-43

ZESPÓŁ „SYRENA”
Poolse Zang en Dansgroep „Syrena"
Marc Rodenburg, Palenbergstraat 40, 6415 RD Heerlen, tel.045-5721734, e-mail:
rodenburg_mlt@yahoo.com , www.polonia.nl/art/syrena/syrena.html
Sekretarz: Joanna Cierniak, Oelovenstraat 20, 6442 BK Brunssum, tel.045-527-17-35

CHÓR „WESOŁY TUŁACZ”
tanisław Cierniak, Lijsterstraat 3, 6414 EJ Heerlen, tel.045-522-28-15
Sekretarz: Teresa Buchwald, Marebosjesweg 36, 6444 XL Brunssum, tel.045-525-16-00
Ksiądz Aleksander Melbruda, Nijhoffstraat 89A, 6821 BJ Arnhem, tel.026-443-45-09
Ksiądz Krzysztof Obiedziński, Dempseystraat 68, 6135 CJ Sittard, tel.046-452-58-08,
0612098454

Polska Misja Katolicka * Amsterdam* , Poolse Katholieke Missie * Amsterdam*
Ksiądz Sławomir Trypuć, Steinerbos 173, 2134 JW Hoofddorp, tel./fax 023-562-33-72 postgiro: 4529904 , E-mail:
s.trypuc@pmkamsterdam.nl, www.pmkamsterdam.nl

Konsul RP w Hadze, pan Janusz Połowniak powitał gości i otworzył zebranie. Po krótkim wprowadzeniu zaproponowano, aby każdy z obecnych w kilku słowach przedstawił siebie i organizację, którą reprezentuje. Początkowo obecni przedstawiali się w porządku alfabetycznym według listy przygotowanej przez Ambasadę, a później na zasadzie przypadku, ponieważ już w trakcie przedstawiania się zaczęła wywiązywać się dyskusja nad poszczególnymi punktami porządku obrad.

Następujące organizacje/osoby przedstawiły swoją działalność:

STEP (www.polonia.nl), w osobie prezes Małgorzaty Bos-Karczewskiej. W związku z przystąpieniem Polski do Unii STEP zamierza wydać publikację pod tytułem „Polacy w Holandii” (w wersji polskiej i niderlandzkiej) i w związku z tym prezes prosi o wypełnienie rozdanej ankiety i odesłanie jej na podany w ankiecie adres. Poza tym prezes zaprasza wszystkie organizacje polonijne do szeroko zakrojonej współpracy. Od listopada 2003 r. STEP jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). Organizacja ta reprezentuje Polonię w Senacie i Sejmie.

PNKV (www.pnkv.nl) , reprezentowany przez Andrzeja Rogalę i Krystynę Bukowiec, jest stowarzyszeniem kulturalnym działającym już od ponad 20 lat. Przedstawiciele PNKV zastanawiają się nad zorganizowaniem manifestacji kulturalnej lub spektaklu, ale odczuwają brak wytycznych dotyczących obchodów Światowego Dnia Polonii, obchodzonego corocznie 2 maja. Przedstawiciele PNKV zapewniają, że przyłączą się do planu, który powstanie podczas dzisiejszego spotkania.

Katolickie Stowarzyszenie Polek, reprezentowane przez Geesje Cichecki-Vinken informuje, że istnieje już od 45 lat i ubolewa nad tym, że zawiadomienia o imprezach polonijnych rozsyłane są w ostatniej chwili. Wielu członków Stowarzyszenia nie może przyjeżdżać na imprezy polonijne ze względu na stan zdrowia i duże odległości.

Stowarzyszenie Polskie [w] Brunssum, reprezentowane przez panią Mrugalską nie ma żadnych planów obchodów Światowego Dnia Polonii.

Forum Polskich Szkół w Holandii, reprezentowane przez Stefana Żaczkiewicza i Małgorzatę Evertse-Smółkę informuje, że do Forum należy 11 szkółek, do których uczęszcza 300 dzieci. Przedstawiciele Forum informują o zorganizowanych wcześniej konkursach dla dzieci, m.in. o wierszowisku, czyli festiwalu polskiej poezji dla dzieci. Na rok 2004 zaplanowana jest jedna impreza, której temat związany jest z przystąpieniem Polski do Unii. Przedstawiciele szkółek polonijnych proponują wspólne zorganizowanie „czegoś” korzystając z doświadczeń innych organizacji, na przykład Sceny Polskiej i PNKV. Pada propozycja wyłonienia grupy osób, które zajmą się przygotowaniem programu/imprezy.

Ksiądz Bartłomiej Małys od trzech lat pracujący w parafii w Rotterdamie (www.parafia.nl) , krótko przedstawia polskie duszpasterstwo w Holandii.

Dr Zbigniew Kostecki, bardzo aktywny działacz polonijny, zasiadający w Radzie Polonii Świata jako przedstawiciel Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech przybył na dzisiejsze spotkanie z Niemiec, gdzie na stałe mieszka. Nawiązując do wypowiedzi ks. Małysa, informuje, że to właśnie chrystusowcy mają najlepsze strony internetowe na świecie i że bez nich niektóre kontynenty, na przykład Ameryka Południowa, prawie wcale nie miałyby kontaktu z macierzą. W szerszym kontekście Zbigniew Kostecki podkreśla zalety Internetu (patrz: www.polonia.org) ułatwiającego wzajemne komunikowanie się.

8. Pan Nowak wraz z żoną, reprezentujący zespół „Mazur”, deklaruje gotowość zorganizowania występu zespołu.

Lisetta Stembor z Towarzystwa Niderlandzko-Polskiego (Stichting Nederland-Polen) informuje o działalności Towarzystwa, propagującego kulturę polską, które wydaje kwartalnik „Kartki”, bierze udział w kiermaszach informacyjnych i temu podobnych imprezach. Poza tym Stichting Nederland-Polen wydaje książki. Największym powodzeniem cieszy się śpiewnik pt. „Polen zingt!” zawierający nuty, teksty polskie i tłumaczenie na niderlandzki 27 polskich piosenek.

Grażyna Wychowańska (www.naszapolonia.com) , artysta-plastyk, informuje o swojej działalności i witrynie internetowej, na której znaleźć można wszelkiego rodzaju informacje dotyczące Polski i Polonii.

Jan Nikerk, reprezentujący Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, mówi, że celem Stowarzyszenia jest dbanie o to, aby społeczeństwo holenderskie pamiętało, iż polskie wojsko przyczyniło się do wyzwolenia Holandii.

Elżbieta de Jonge-Rojek z Polskiego Towarzystwa Katolickiego prostuje numer kierunkowy umieszczony na liście, prowadzonej przez Ambasadę (powinien brzmieć 053, a nie 073) i wyraża chęć zorganizowania „czegoś” lub przyłączenia się do wspólnego pomysłu, najchętniej w centralnej Holandii.

Scenę Polską (www.scenapolska.nl) bardzo wyczerpująco przedstawia jej prezes, pani Zofia Schroten-Czerniejewicz, chwaląc imiennie wkład wielu obecnych na zebraniu osób, przyczyniających się do sukcesu Sceny. Prezes Sceny przedstawia część programu na rok 2004 podkreślając wagę Sceny Młodych. Pani Zofia Schroten informuje, że od dwóch lat zasiada w Radzie Programowej Telewizji Polonia i że dzięki niej udało się uratować cykl „Teatr Telewizyjny".

Krzysztof Stachowski, reprezentujący środowisko tłumaczy języka polskiego zrzeszonych w Sekcji Polskiej (Poolse Kring) działającej pod egidą największej holenderskiej organizacji tłumaczy, a mianowicie Niderlandzkiego Stowarzyszenia Tłumaczy (NGVT – Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) informuje, że sekcja ta działa już od prawie 15 lat. Tłumacze, zrzeszeni w tej sekcji nie planują żadnych imprez związanych ze Światowym Dniem Polonii czy przystąpieniem Polski do Unii.

Mirka Chojecka-Nuckowska jest członkiem wielu organizacji, reprezentowanych na dzisiejszym zebraniu i po raz pierwszy obecna jest na spotkaniu Zespołu ds. Polonii.

Po przedstawieniu się wszystkich obecnych na zebraniu przedstawicieli wymienionych organizacja wywiązała się dyskusja między innymi na temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Polonii.

Zbigniew Kostecki poinformował, że centralne obchody odbędą się w Polsce i że są różne plany zorganizowania imprez za granicą. Informacje na ten temat i na inne tematy oraz protokół z dzisiejszego zebrania znaleźć (będzie) można w witrynie internetowej www.polonia.org.

Ks. Bartłomiej Małys sugeruje zorganizowanie centralnych obchodów w Hadze i rozpoczęcie ich od mszy świętej oraz zorganizowanie koncertu. Jeśli zorganizowanie obchodów w dniu 2 maja byłoby niemożliwie, to inną możliwą datą mógłby być 18 maja. W tym dniu przypadają urodziny papieża i rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino. Letni koncert mógłby odbyć się w czerwcu w Rotterdamie.

Konsul Połowniak podkreśla, że w Limburgii, Utrechcie, Rotterdamie i Bredzie są skupiska Polaków, ale na dzisiejszym zebraniu nie ma przedstawicieli z Bredy i Amsterdamu. Reagując na propozycje dat, wymienione przez ks. Małysa, oraz na pytanie Małgorzaty Bos-Karczewskiej, konsul Połowniak informuje, że Ambasada nie zaplanowała żadnych imprez na 1, 2 i 3 maja.

Zbigniew Kostecki proponuje powołanie komitetu ds. obchodów, co poparte zostaje propozycją konsula Połowniaka dotyczącą powołania zespołu, na co większość uczestników zebrania nie reaguje merytorycznie.

Dyskusja koncentruje się na datach ewentualnych imprez oraz miejscach ich zorganizowania. Padają najróżniejsze propozycje dat (23 maja, połowa czerwca, 2 i maja, październik lub listopad) oraz miejsc (Haga, Rotterdam, Muzeum gen. Maczka w Bredzie, Utrecht).

Pani Evertse-Smółka zastanawia się, czy w Ambasadzie 2 maja możliwe byłoby wręczenie nagród dzieciom, które zostaną laureatami planowanego konkursu, na co konsul Połowniak w zasadzie odpowiada twierdząco podkreślając, że należałoby ustalić szczegóły.

Wywiązuje się dyskusja dotycząca argumentów przemawiających za jednym z powyżej wymienionych miast: za Bredą przemawiają względy historyczne, za Rotterdamem los wspólny z Warszawą (oba miasta (prawie) całkowicie zniszczone podczas ostatniej wojny), za Hagą m.in. piękny kościół, nadający się do organizowania tego typu uroczystości, a za Utrechtem prężnie działająca Scena Polska.

Stefan Żaczkiewicz jako przykład przytacza imprezę zorganizowaną swego czasu w Delft i sugeruje, aby każda z organizacji wniosła swoją cegiełkę. Niektóre organizacje spontanicznie oferują pomoc.

Zofia Schroten proponuje zorganizowanie obchodów w Utrechcie (ze względu na kontakty w tym mieście) oraz zmianę nazwy Zespołu ds. Polonii na Forum Organizacji Polonijnych. Reagując na wypowiedź Zofii Schroten Zbigniew Kostecki stwierdza, że w tej chwili brak jest czasu na zmianę struktury organizacji, ale że warto wrócić do tej sprawy na przykład późnym latem, by kontynuować ten proces. Zbigniew Kostecki proponuje zmianę nazwy na Polską Radę w Holandii, podczas gdy konsul Połowniak zastanawia się nad nazwą Rada Polonii w Niderlandach. Zdaniem Zbigniewa Kosteckiego klimat do stworzenia tego typu organizacji w Holandii jest dobry. Najpierw jednak należy stworzyć wyraźny obraz całej Polonii, a później zorganizować wybory do zarządu. Zbigniew Kostecki twierdzi, że Holandia musi mieć prężną reprezentację Polonii.

Uczestnicy zebrania coraz bardziej zaczynają koncentrować się na pomyśle przedstawionym wcześniej przez Zbigniewa Kosteckiego i konsula Połowniaka, dotyczącym stworzenia grupy roboczej. Po krótkiej dyskusji ustala się, że w skład tej grupy wejdą: Scena Polska (Zofia Schroten), Forum Polskich Szkół (Małgorzata Evertse-Mrugalska), PNKV (Krystyna Bukowiec), przedstawiciel kościoła (ks. Bartłomiej Małys), Grażyna Wychowańska, STEP (Małgorzata Bos-Karczewska) oraz przedstawiciel Ambasady RP. Datę spotkania grupy roboczej ustalono na 30 stycznia 2004 r. o godz. 19.00 w budynku Ambasady RP w Hadze.

Konsul Połowniak stwierdza, że wszelkie proponowane punkty zebrania zostały omówione oraz że poczyniono krok do przodu na drodze do stworzenia ogólnoholenderskiej organizacji polonijnej. Konsul dziękuje wszystkim zebranym za przybycie na zebranie i zamyka jego formalną część.

Na koniec głos zabiera Jan Michałowski, Ambasador RP w Hadze dziękując za zaproszenie. Ambasador wyraża zadowolenie z faktu, że na dzisiejszym zebraniu udało się poczynić konkretne uzgodnienia. Podkreśla on, że 1 maja (jako data wejścia Polski do Unii) i 3 maja powinny być obchodzone oddzielnie.

Ambasador zaznacza, że ciągłe wybieranie innych osób do (reprezentowania) Zespołu ds. Polonii, który zdaniem Ambasadora mógłby zmienić nazwę, jest dla ambasady trochę kłopotliwe, ale Ambasada oczywiście będzie akceptowała zmiany personalne w Zespole. Według Ambasadora Zespół ds. Polonii, w obecnym składzie, może nadal istnieć, ale nie jest on reprezentacją całej holenderskiej Polonii.

Protokół sporządził: Krzysztof Stachowski