Ambasada                                                                                          Kolonia 11.09.1998
Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Federalnej Niemiec
dr Andrzej Byrt

Pan Aleksander ZAJAC
Przewodniczacy Konwentu Organizacji Polonijnych w Niemczech

An der Festhalle 6
52249 Eschweiler

Szanowny Panie Przewodniczacy

W nawiazaniu do ustalen poczynionych na spotkaniu przedstawicieli 5 organizacji zalozycielskich Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech w dniu 02.09.br. w Ambasadzie RP w Kolonii, pragne Pana poinformowac, iz Zwiazek Polaków “Zgoda”w RFN w uzgodnieniu ze Zwiazkiem Polaków w Niemczech podjal decyzje o nieprzystapieniu do struktur Konwentu.

Jednoczesnie chcialbym podkreslic, iz strona polska traktuje Konwent, którego obecny sklad tworza Katolickie Centrum Krzewienia Kultury i Jezyka Polskiego, Kongres Polonii Niemieckiej oraz Polska Rada w Niemczech, jako reprezentanta Polonii i Polaków w RFN wobec wladz niemieckich oraz wladz polskich.

Zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami zostanie Pan niezwlocznie powiadomiony o terminie planowanego spotkania Konwentu z ministrem M. Kantherem.

Lacze wyrazy szacunku

Dr Andrzej Byrt

 

Do wiadomosci:
Marek Wiszniewski Prezes Zwiazku Polaków “Zgoda” w RFN
Ewa Ceglarek p.o. Prezesa Zwiazku Polaków w Niemczech