vpjseminarium210303.htm

Verband

Polnischsprachiger Juristen (VPJ) e.V.

S E M I N A R

 

Themen des Seminars:

EINTRITT POLENS IN EU AM 01.05.2004

Eintritt Polens – in EU, Integration Polens und nötige Änderungen des Rechts.

Neues Gesetz in Polen: Neue Möglichkeiten für ausländische Juristen ihren Beruf in Polen auszuüben.

Medien – Beitrag zur Vorbereitung des Eintritts.

Vollstreckung nach Lugano - Abkommen

 

Tematy seminarium:

PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO EU W DNIU 01.05.2004

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, integracja i niezbędne zmiany w prawie.

Nowa ustawa polska: nowe możliwości dla zagranicznych prawników wykonywania zawodu w Polsce.

Media – i ich wkład w przygotowanie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Egzekucja według traktatów podpisanych w Lugano

21. – 22. MÄRZ 2003

Holiday Inn

Dortmund – City-Centre


Verband

Polnischsprachiger Juristen (VPJ) e.V.

S E M I N A R

 

Themen des Seminars:

EINTRITT POLENS IN EU AM 01.05.2004

Eintritt Polens – in EU, Integration Polens und nötige Änderungen des Rechts.

Neues Gesetz in Polen: Neue Möglichkeiten für ausländische Juristen ihren Beruf in Polen auszuüben.

Medien – Beitrag zur Vorbereitung des Eintritts.

Vollstreckung nach Lugano - Abkommen

 

Tematy seminarium:

PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO EU W DNIU 01.05.2004

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, integracja i niezbędne zmiany w prawie.

Nowa ustawa polska: nowe możliwości dla zagranicznych prawników wykonywania zawodu w Polsce.

Media – i ich wkład w przygotowanie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Egzekucja według traktatów podpisanych w Lugano

21. – 22. MÄRZ 2003

Holiday Inn

Dortmund – City-Centre


IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA KANCELARIA STEMPEL

 

An

Verband Polnischsprachiger Juristen VPJ e.V.

Postfach 20 93

59010 Hamm

PER TELEFAX:

02381 / 306 475

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

Ja, ..............................................................................................................................

niniejszym potwierdzam uczestnictwo w seminarium w dniach 21. - 22. marca 2003.

 

PRZEWIDZIANE KOSZTY TEGOROCZNEGO SEMINARIUM

° wyłącznie wyżywienia – bez noclegu, (cena 65,00 Euro)

° wyżywienia oraz noclegu (cena 135,00 Euro)

° dodatkowa składka na honorarium dla prelegentów – 20,00 Euro.

_______________________________________________________

° Zgłaszam propozycję krótkiego omówienia dodatkowego tematu:

.......................................................................................................

° Do tego tematu przygotuję krótkie wystąpienie.

 

........................................ ................................................

(data) (podpis)

Po zakreśleniu wybranych kosztów prosimy o niezwłoczne przelanie sumy na konto Verband Polnischsprachiger Juristen (VPJ) e.V.

Prosimy o dokonanie przelewu do dnia 31.stycznia 2003.