stan

  WASHINGTON STATE      
(uakt. 29.04.2003 wspolredaguje Hanna Gil webmaster@tmkp.org)

Seattle
Polish Home in Seattle    http://www.polishhome.org,   
www.tmkp.org

piwo i pilka   nowosc   02.05.2003

Szkola Polska w Seattle - http://www.polishhome.org/ (20.04.2002)
E-mail: szkolapolska@hotmail.com

DOM POLSKI  http://www.polishhome.org/ (20.01.2001)
1714 18th Ave., Seattle WA 
Tel.: +1-206-860 - 7825

Towarzystwo Milosnikow Kultury Polskiej - The Society for Polish Culture (25.04.2002)
www.tmkp.org - E-mail  webmaster@tmkp.org 

Kosciol Sw Malgorzaty - http://www.polskaparafia.org/external_links.asp (01.05.2002)
3221 14th Avenue West, Seattle, WA 98119
Tel: +1-206-282 1804, Fax: +1-206-282 6461

Gazetka Polonijna - red. Mila Janeczek - http://www.tmkp.org (15.07.2003)
P.O. Box 1174, USA, Seattle WA 98111-1174
Tel.: +1-425-643-4376
E-mail: redakcjagp@msn.com