Szanowni, Drodzy Prezesi, Działacze organizacji Polonijnych

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Mlodej Polonii w Warszawie organizuje Miedzynarodowe Konkursy Artystyczne`2003 dla mlodziezy polonijnej. Pragniemy tym samym zająć dzieci i mlodziez polonijna szlachetna rywalizacja i wzmocnic jej szacunek dla dokonan Polakow i wzbogacic wizerunek Polski - kraj przodkow. Zakonczeniem tych Konkursow będzie 5 dniowe Sympozjum Artystyczne w Warszawie w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2003, na które zapraszamy laureatow I, II, III i IV miejsc oraz sponsorow, darczyncow i fundatorow nagrod. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie zalaczonej informacji w szerokich kręgach polonijnych. Regulaminy konkursów zamieszczamy rowniez na naszej stronie internetowej : www.fmp7.republika.pl
Informujemy, ze w ostatnich Konkursach `2001 (plastycznym, literackim i
fotograficznym) wzielo udzial ponad 750 osob z 26 krajow Swiata.

Z wyrazami szacunku
mgr Jozef Kaczmarek - pedagog, Szef Biura Fundacji Mlodej Polonii - jej
zalozyciel

lek.med. Karina Slobodiana - Sekretarz Konkursu

Warszawa, listopad 2002

Międzynarodowy Otwarty Konkurs Plastyczny 2003

dla Dzieci i Młodzieży Polonijnej

 

Warunki Konkursu:

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież polonijną, jak również młode osoby
nie polskiego pochodzenia całego świata nie mieszkające w Polsce w 3 kategoriach wiekowych: do 10 lat,
od 10 lat i od 15 lat.
W Konkursie mogą brać udział prace dotąd nigdzie nie publikowane.
Termin przysyłania prac upływa  10 maja 2003 r.
Konkursy i wystawy prac można organizować także zbiorowo w szkołach polonijnych, gdzie komisje
powołane przez dyrektorów wybiorą około 10-15 najlepszych prac i prześlą je do 10 maja 2003 r. , na
adres organizatora, do Warszawy.
Prace winny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem
( kraj, miasto, ulica numer domu i numer mieszkania ewentualnie telefon lub e-mail).

Organizatorzy ustalają następujący regulamin Konkursu:
Tematy Konkursu;

„Skarby kultury polskiej w twojej wizji artystycznej"

„Jak widzisz przyszłość świata (dopuszczane wizje fantastyczne)"

Cele Konkursu:

wzbudzenie zainteresowania zabytkami polskiej sztuki,

przybliżenie związków kultury polskiej z kulturą kraju zamieszkania, w celu zaszczepienia
takich wartości jak: otwartość
, tolerancja, ciekawość świata, rozbudzanie wyobraźni
dzieci i młodzieży.

Tematyka Konkursu :

budowle, zabytki, pomniki, symbole miast, zespoły przyrodnicze, góry, jeziora, lasy, morze,
legendy, fakty historyczne oraz wszystko inne, co może zainspirować
młodego twórcę, a co
wiąże się z tematami Konkursu.

Technika i forma prac;

papier rysunkowy w dowolnym kolorze, A3 i A4 plus 2 cm passe-partout (margines)
dowolność technik: ołówek, kredka, farby oraz techniki łączone, także artystyczna technika
komputerowa.

Jury: artyści plastycy z Akademii Sztuk Pięknych, plastycy z Pałacu Kultury w Warszawie oraz
przedstawiciele Fundacji.
Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe, pobyty w Polsce.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na początku lipca 2003 r., a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie 4 dniowego Sympozjum 4 sierpnia 2003 r w Warszawie.

Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy prace będą prezentowane na wystawie
pokonkursowej
w Domu Polonii w Warszawie oraz w innych miejscach, także za granicami kraju

Fundatorzy nagród mile widziani

Informacji udzielą

Szef Biura Fundacji: mgr Józef Kaczmarek tel./fax (0 22) 663 77 12, komórkowy: 0 602 423 492,

Komisarz Konkursu : mgr Mikołaj Malinowski , tel. 833 98 11, komórka: (0) 501 137 869

 

E-mail: fmp7@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.fmp7.republika.pl

Międzynarodowy Otwarty Konkurs Literacki 2003

dla Młodej Polonii

 Motto: „Poezja to jest złoty szerszeń,
Co kąsa, więc się pisze wiersze...”
/ Konstanty Ildefons Gałczyński/

Warunki Konkursu:

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodą Polonię, jak również osoby nie polskiego
pochodzenia z całego świata nie mieszkające w Polsce, ale piszące po polsku. Nie ustalamy
granic wiekowych, jednak prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych - do 14 lat
i powyżej. W konkursie mogą brać
udział prace dotąd nigdzie nie publikowane.

Prace umieszczone w kopercie oznaczone GODŁEM ( skrótem 3-5 literowym) należy wysłać
na adres Fundacji do dnia 10 maja 2003 r. W zaklejonej małej kopercie, oznaczonej tylko
tym samym godłem, należy podać
nazwisko, adres i krótki życiorys (imię, nazwisko,
zainteresowania, osiągnięcia w dziedzinie poetyckiej, adres, telefon, e-mail). Prace powinny
być
napisane na maszynie lub komputerze.

Organizatorzy przewidują następujące kategorie Konkursu do wyboru:

wiersze własne, oryginalne w języku polskim, dotąd nie drukowane – do 3 utworów,
humoreska o dowolnym charakterze, dotąd nie drukowana do 3 stron maszynopisu.

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne, pobyty w Polsce oraz nagrody rzeczowe. Najwyższą nagrodą dla poezji będzie : GRAND PRIX. O przyznaniu nagród zadecyduje Jury.

Ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi w końcu czerwca 2003 r.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie Sympozjum Literackiego, zorganizowanego
w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia 2003 r. w Warszawie. Nagrodzone utwory zostaną
opublikowane w internecie i jeśli uzyskamy na ten cel dotacje także w formie książkowej.

W skład Jury wejdą członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
profesjonalni członkowie Fundacji.

Sponsorzy nagród lub donatorzy dla wydania w/w publikacji mile widziani !!!

Informacji udzielą

Szef Biura Fundacji: mgr Józef Kaczmarek tel./fax (0 22) 663 77 12,
tel. kom 0602 423 492
E-mail: fmp7@poczta.onet.pl