Wieliczka

Motel "Wierzynek"  (10.05.2001)
ul. Wierzynka 9 - Wieliczka
Tel/fax: +48-12-278-3614
Mail: motel@wierzynek.pl
http://www.wierzynek.pl

Muzeum Kopalnii Soli - BORT  turystyka@kopalnia.pl
Tel.: +48-12-278 7302

Kopalnia Soli Muzeum - http://www.cyf-kr.edu.pl/wieliczka/