Regulamin konkursu

„Szczególnie pozytywne lub szczególnie negatywne wspomnienie z lat 1920 – 2001”

 

 

1)     Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie szczególnie negatywnego lub szczególnie pozytywnego wydarzenia (sytuacji) w kontekście wielokulturowej historii Górnego Śląska, wzgl. stosunków polsko-niemieckich w tym regionie, które miało miejsce w latach 1920 - 2001. Młodzież w wieku od 15 do 25 lat może opisać własne przeżycie lub przeżycie kogoś z najbliższych. Zadaniem uczestników w wieku powyżej 25 lat jest opisanie własnego przeżycia. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby zamieszkałe aktualnie na terenie Górnego Śląska (woj. opolskie i część śląskiego) oraz osoby pochodzące z Górnego Śląska a zamieszkałe obecnie w RFN.

 

2)     Przewidziane są dwie kategorie wiekowe:

-         15 do 25 lat

-         powyżej 25 lat

 

3)     Prace nie powinny przekraczać 4 stron formatu A4. Nie należy dołączać fotografii, albumów itp.

 

4)     Prace należy przesłać pocztą lub oddać osobiście w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2002 r.

 

5)     Każda z prac powinna być opatrzona godłem (pseudonimem) autora. Ponadto to samo godło (pseudonim) powinno zostać podane na osobnej kartce wraz z poniższymi danymi:

 

a)     imię, nazwisko i wiek autora

b)     adres autora z numerem telefonu

c)      w przypadku uczniów i studentów: klasę, pełną nazwę i adres szkoły/uczelni

 

6)     Jury wybierze dwie najlepsze spośród nadesłanych prac (po jednej od uczestnika z Polski i z Niemiec). Ponadto wyróżnieni zostaną autorzy trzech kolejnych najwyżej sklasyfikowanych prac.

 

 

 

 

 

7)     Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 

a)     treść (ciekawy wątek, osobiste przeżycie, doświadczenie)                 1 – 10 pkt.

b)     walory literackie                                                                                          1 – 5 pkt.

c)      zgodność z tematem konkursu w kontekście wielokulturowej

historii regionu                                                                 1 – 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów:       25 pkt.

 

8)     W skład jury konkursu wejdą:

 

¨      Historyk lub przedstawiciel innej dziedziny nauki

¨      Dziennikarz

¨      Przedstawiciel DWPN.

 

9)     Prace nagrodzone przechodzą na własność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

10) Pozostałe prace można będzie odebrać w DWPN do dnia 31.12.2002 r.

 

11) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminu niniejszego konkursu.

 

12) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nadesłanych prac w prasie, ew. broszurze.

 

13) Przewidziano dwie równorzędne nagrody główne: dla uczestnika polskiego wysokiej klasy komputer, dla uczestnika niemieckiego weekendowy pobyt na Śląsku (wraz z pokryciem kosztów podróży). Pozostali laureaci otrzymają nagrody książkowe.

 

14) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 października 2002 r. w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice.

 

15) Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Dawid Smolorz w DWPN, tel. (032) 232-49-02 w. 105.