zjastupol.htm

 

I Zjazd Studentów Polonijnych Wadowice
28.08.04 – 03.09.05

 

 Organizator Oddział Warszawski Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

Koło Wspólnoty Polskiej w Kielcach

Uczestnicy Młodzież Polska i Polskiego pochodzenia studiująca i mieszkająca w kraju osiedlenia (45 osób).

 

Miejsce Collegium Marianum

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego ( SAC )

Księża Pallotyni

Skr. Poczt. 65

34-100 Wadowice-Kopiec

tel. (+4833)872-20-55

(+4833)872-20-50

Cel Nawiązanie wzajemnych relacji i więzi uczestników zjazdu poprzez poznanie sytuacji Polonii w poszczególnych krajach Europy.

Poszukiwanie tożsamości i więzi z Ojczyzną, przez pobyt

w miejscach związanych z historią Polski i Wielkimi Polakami.

Rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania Polskimi wartościami narodowymi i zachęcenie do propagowania ich, w miarę swoich możliwości, w środowiskach Polonijnych w miejscu swojego zamieszkania.

 

Adresy Kontaktowe: Ksiądz Jerzy Limanówka SAC

nam. M. Pajdusaka 3
053-11 Smiżany

Słowacja
+48 602-336-106 [Era]
+421-908-430-608 [Słowacka Komórka]
E-mail: liman@2com.pl

 

Karol Budzyński
ul. Grenadierów 12/14/16 m. 109
26-611 Radom
Polska
Tel.: +4848 366-71-19 [Radom]
+4841-331-61-06 [Kielce]
E-mail: karol.budzynski@gazeta.pl

I Zjazd Studentów Polonijnych
Wadowice, 28 sierpnia - 3 wrze
śnia 2005

 

28 sierpień (niedziela)

Przyjazd do godz. 16.30

18.00 – Kolacja

19.00 – Wieczór zapoznawczy

20.00 – „Nocne Polaków Rozmowy”

29 sierpień (poniedziałek)

7.00 – Śniadanie

8.00 – Wyjazd do Wieliczki

ok. 13.00 – Obiad w Krakowie

14.00 – Zwiedzanie Krakowa

20.00 – Kolacja w Wadowicach

21.00 – „Nocne Polaków Rozmowy”

30 sierpień (wtorek)

8.00 – Śniadanie

10.00 – Kalwaria Zebrzydowska

14.00 – Obiad

15.00 – Dyskusja: 1. „Polskie obozy koncentracyjne” – mity i rzeczywistość.

2. Oświęcim - nie tylko holokaust Żydów.

19.30 – Kolacja

20.30 – „Nocne Polaków Rozmowy”

Dyskusja: Rola katolicyzmu w zachowaniu tożsamości Polaków.

31 sierpień (środa)

7.00 – Śniadanie

8.00 – Wyjazd do Oświęcimia i Częstochowy

20.00 – Kolacja

21.00 – „Nocne Polaków Rozmowy”.

Dyskusja: Tożsamość Polaków za granicą.

          1 wrzesień (czwartek)

7.00 – Śniadanie

8.00 – Wyjazd w góry

20.00 – Kolacja

21.00 – „Nocne Polaków Rozmowy”

2 wrzesień (piątek)

8.00 – Śniadanie

9.30 – Spotkania.

Dyskusja:    1. Działalność ekonomiczno - gospodarcza Polaków  w poszczególnych krajach europejskich.

2. Sytuacja ekonomiczna Polaków w poszczególnych krajach europejskich.

13.00 – Obiad

14.00 – Zwiedzanie Wadowic

18.00 – Kolacja

19.00 – „Nocne Polaków Rozmowy” - ognisko

3 wrzesień (sobota)

8.30 – Śniadanie

11.00 – Zakończenie zjazdu

13.00 - Obiad

Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi 60 € (opłata tylko za noclegi i obiad).

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłacenie na poniższe konto zaliczki w wysokości 20 € oraz obowiązkowe i niezwłoczne przesłanie stosownej informacji pocztą e-mail na adres: karol.budzynski@gazeta.pl.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

BPH Oddział w Warszawie
PL 02 1060 0076 0000 3210 0002 91530

Z dopiskiem: Wadowice 2005
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Oddzia
ł w Warszawie ulica Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy zjazdu powinni:

Przygotować się do poszczególnych spotkań tematycznych w zakresie pozwalającym na nawiązanie konstruktywnej i ciekawej dyskusji.
Przygotować informacje na temat kultury krajów w których zamieszkują.
Przywieść ze sobą flagę swojego kraju.