zjazdpolakowwrosji.htm

Rosja: Polacy domagają się od Putina rehabilitacji

Zjazd rosyjskich Polaków zażądał w sobotę od prezydenta Rosji Władimira Putina pełnej rehabilitacji polskich ofiar stalinizmu i uznania Polaków za naród, który padł ofiarą czystek etnicznych.

"Delegaci zjazdu (...) zwracają się do Pana jako głowy państwa rosyjskiego z prośbą o niezwłoczne wszczęcie procedury rehabilitacji Polaków - obywateli Federacji Rosyjskiej - jako jednego z narodów represjonowanych" - czytamy w przyjętej jednogłośnie deklaracji III zjazdu Kongresu Polaków w Rosji.

Delegaci przypomnieli, że Polacy "jako pierwsi padli ofiarą czystek etnicznych", a "+polska+ operacja NKWD z sierpnia 1937 roku była pierwszą z fali represji wobec innych mniejszości narodowych - Koreańczyków, Niemców, Łotyszy, Litwinów, Greków, narodów Północnego Kaukazu". Wg przytoczonych w liście do Putina danych, "w różnych regionach Rosji od sierpnia 1937 do października 1938 zamordowano od 30 do 90 proc. mieszkających w nich obywateli narodowości polskiej".

"Mamy nadzieję, że Pan (...) jako gwarant rosyjskiej konstytucji ruszy z martwego punktu rozwiązanie problemu" - dodają autorzy deklaracji.

Jednodniowy zjazd w Moskwie przyjął także postanowienie o przekształceniu Kongresu w polską autonomię narodową. Zgodnie z prawem Rosji poszczególne narodowości tego wieloetnicznego kraju mają prawo do tworzenia takich struktur, odpowiadających przede wszystkim za politykę kulturalną i oświatową.

Na prezesa Kongresu wybrano dotychczasową szefową organizacji Halinę Subotowicz-Romanową. "Przede wszystkim zamierzamy w ciągu nowej kadencji zadbać o kwestię młodzieży. Chcemy, by kultywowaniem polskości była zainteresowana nasza młodzież akademicka, którą - wydaje mi się - dość często tracimy" - powiedziała PAP zaraz po wyborze.

Na zjeździe omawiano kwestie związane z działalnością Kościoła katolickiego i licznymi zarzutami pod adresem księży, że - promując msze święte po rosyjsku - przyczyniają się do depolonizacji naszych rodaków w Rosji.

Uczestnicy skierowali także list do papieża Jana Pawła II, w którym zadeklarowali wierność Kościołowi i "przywiązanie do namiestnika świętego Piotra".

Nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić, ilu Polaków zamieszkuje Federację Rosyjską. Wg spisu powszechnego z 1989 r. (ostatniego w ZSRR), terytorium ówczesnej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, pokrywające się z obszarem dzisiejszej Rosji, zamieszkiwało 94,6 tys. osób deklarujących narodowość polską.

Przedstawiciele Kongresu Polaków w Rosji uważają te dane za zaniżone. "Realnie liczbę osób pochodzenia polskiego można określić w Rosji na ok. 300 tysięcy" - mówią.