zlotesowy.htm


Złote Sowy, osobom wyróżnionym, wręczą dnia 03. marca 2006, w Sali im. Jana III Sobieskiego, na specjalnie zorganizowanej Gali: kierownik Wydziału Konsularnego przy ambasadzie RP w Austrii, minister Tadeusz Oliwiński, dyrektor Wiedeńskiej Stacji PAN: prof. Marian A. Herman, przedstawiciel MA 7 – Wien Kultur dr. Haydar Sari i red. nacz. pisma Jupiter, Jadwiga M. Hafner. Stronę artystyczną opracował wybitny pianista polski Cezary Kwapisz. Całość prowadzić będzie najbardziej znana w Polonii tłumaczka a zarazem aktorka Liliana Niesielska i Sławomir Osuch.

Złote Sowy - Polonijne „Oskary“ w Austrii:

Goldene Eule - polnische Oskars

Złote Sowy dla najlepszych: Barbara Husslik, Bożena Prochaska, Maria Buczak, Danuta Butler, prof. Józefa Gądek-Węsierski, Joanna Ziemska, Dariusz Pacak, Halina Swierkosz-Iwanowska i Sławomir Iwanowski,  Urszula Rojek i Marek Kudlicki

         Redakcja pisma polonijnego JUPITER – organu Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii – zorganizowała dotąd trzy edycje Plebiscytu na najpopularniejszego i najaktywniejszego działacza polonijnego w Austrii.

         Tegoroczną edycję postanowiono zdecydowanie zmodyfikować. Wzorem tak popularnych tygodników polskich jak POLITYKA, WPROST czy... Akademia Filmowa w Los Angeles, od roku 2006 przyznajemy – jako redakcja Jupitera, we współpracy z Polską Akademią Nauk i Wydziałem Konsularnym przy Ambasadzie RP w Austrii – po uprzednim przeanalizowaniu kandydatur, nagrodę ZŁOTE SOWY JUPITERA dla osób wyróżniających się nie tylko aktywnością, kulturą osobistą, postawą moralną, ale i społeczną - życzliwością i umiejętnością współpracy z polonijnymi środowiskami. Działających ponad podziałami i broniących dobrego imienia Polski i Polaków na emigracji, w tym przypadku w Austrii. Takie polonijne „Oskary”.

Impreza gościć będzie redaktpra TV Polonii, Georga Motylewicza, który nagraną imprezę zaprezentuje w programie „Wieści Polonijne”.

         Tegoroczne ZŁOTE SOWY JUPITERA redakcja pisma przyznaje znanym i poważanym osobom w polonijnym środowisku: działaczom, artystom i przedstawicielom nauki.

W kategorii działacz polonijny:

Barbara Husslik – prezes Związku Polaków w Austrii „Strzecha” – za konsekwentne realizowanie zadań statutowych, przypominanie rocznic narodowych, organizowanie okolicznościowych spotkań z okazji wszystkich świąt państwowych wśród Polonii w Austrii, docenianie i przypominanie postaci działających w Polonii w Austrii w okresach wcześniejszych – dla nowej generacji: już historycznych. Poszukiwanie nowych form artystycznych, promocję artystów młodego pokolenia wśród Polonii oraz współpracę z innymi środowiskami i instytucjami w Austrii.

Bożena Prochaska – za szerzenie w świecie osiągnięć polskiej myśli technicznej, prowadzenie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników i godne ich reprezentowanie nie tylko w Austrii, ale i na forum światowych organizacji tego typu, współorganizowanie ważnych konferencji i sympozjów dotyczących ochrony środowiska i wielu innych inicjatyw sławiących imię polskich inżynierów. Stowarzyszenie (VPI) nie ogranicza się do prowadzenia działalności statutowej, dzięki wszechstronnym zainteresowaniom Bożena Prochaska organizuje również spotkania literackie, wycieczki krajoznawcze oraz tematyczne (zwiedzanie budowy ostatniego odcinka metra wiedeńskiego, wycieczki do muzeów, statkiem po Dunaju i wiele innych).

Maria Buczak – prezes stowarzyszenia TAKT – za działalność popularyzującą polską sztukę, organizowanie koncertów muzycznych, balów w okresie karnawałowym, ale przede wszystkim w uznaniu za oddanie do użytku Polonii w Wiedniu, przystosowanej do różnorodnych spotkań piwnicy. Lokal mieści jednorazowo ok. 100 osób i jest jedynym należącym obecnie do Polonii lokalem (niegastronomicznym) w Wiedniu. Dzięki tej siedzibie każdy ma możliwość uczestniczyć w spotkaniach z polonijnym kabaretem, bywać na kameralnych spotkaniach i imprezach. Zaś grupy artystyczne, życzliwie i sprawiedliwie traktowane przez właścicielkę, mają gdzie odbywać próby, organizować spotkania i spotykać się na imprezach tak jak i inne organizacje działające wśród Polonii.

wyróżniający się fotograf, fotoreporter prasowy:

Danuta Butler - Danuta Butler wraz z partnerem Martinem Mauerböck prowadząc witrynę (www.photo-photo.at) są jednocześnie znani jako aktywnie działający wśród Polonii w Wiedniu fotoreporterzy i specjaliści komputerowi, z których usług korzystają liczne organizacje, menagerzy artystyczni oraz pisma polskie i polonijne. Za profesjonalizm, solidność, rzetelność i pracowitość.

W kategorii: nauka polska :
prof. Józefa Gądek-Węsierski – jest członkiem zagranicznym PAN-u w dziedzinie nauk medycznych, współzałożycielem i wiceprezesem Klubu Profesorów działającego przy wiedeńskiej placówce PAN-u. Znajduje także czas na uczestnictwo w życiu kulturalnym Polonii wiedeńskiej, inicjowanie pomocy dla najbardziej utalentowanych młodych adeptów nauki. Jest dla wielu przykładem naukowca, społecznika i osoby pełnej kultury i życzliwości oraz – rzadka cecha – skromności 

W kategorii literatura:
Joanna Ziemska – wybitna tłumaczka, prezes grupy tłumaczy literackich przy Uniwersytecie Wiedeńskim. Tłumaczenia austriackiej noblistki Elfriede Jelinek – wydana w 2005 r. jej książka Amatorki, publikacje w prasie literackiej w Polsce i Austrii (m.in. w Jupiterze), współautorka almanachów prezentujących polskich pisarzy w Austrii.

 

Dariusz Pacak – dynamicznie rozwijający swój talent poeta. Wydał dwa tomiki wierszy, ale jego poezja drukowana była w ostatnich dwóch latach na łamach pism wychodzących w Polsce, Korei, Chinach, USA, Czechach i wielu innych oraz w Antologii wydanej przez Akademię przyznającą Nagrody Nobla w Sztokholmie, wśród najwybitniejszych nazwisk światowej literatury. Także podróżnik i autor reportaży

W kategorii muzyka:
Urszula Rojek – śpiewaczka operetkowa, aktorka. Za pełną poświęcenia pracę na rzecz umuzykalniania Polonii, od tej najmłodszej poczynając, na koncertach polonijnych i austriackich kończąc. Współnicjatorka polsko-austriackiego zespołu kameralnego. Zawsze pełna optymizmu i chęci pomocy...

 Marek Kudlicki – artysta muzyk, zasłużony dla Polonii w Austrii przede wszystkim jako znakomity organista, z koncertami zmierzył – jak sam powiada – wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy. Niezawodny, jeśli chodzi o pomoc w polonijnych imprezach, uczynny, serdeczny i w każdym calu profesjonalny.

W kategorii media:
Halina Swierkosz-Iwanowska & Sławomir Iwanowski twórcy pisma, które najdłużej bo już od ponad 10 lat znajduje się na polonijnym, austriackim rynku. Polonika – to pismo tworzone przede wszystkim dla Polonii, o Polonii; promujące ludzi i zdarzenia, informujące o wszelkich przepisach prawnych dotyczących pobytu, pracy, zamieszkania itd. Polaków na terenie Austrii, także ukazujące się regularnie (co miesiąc) od samego początku ukazywania się.

 

Redakcja pisma JUPITER:
Jadwiga M. Hafner, Andrew Beniger, Krzysztof Dąbrowski, Hanka Kantor, Janina Kramerowa, Katarzyna Landa, Kamila Płoszajska i Rafal Nowak

 Nominacje zaakceptowane przez min. Tadeusza Oliwińskiego i Prof. Mariana A. Hermana.

Bufet przygotowała restauracja „U Marcina” – Witold Różycki.
Projekt i wykonanie statuetek: artysta-malarz Zbigniew Falikowski.

Wstęp za zaproszeniami.

Rezerwacja miejsc tel./fax: (0431) 71 86 886, jupiter.red\chello.at

www.jupiter-online.at