Spotkanie jubileuszowe i sympozjum naukowe we Lwowie Komunikat I
Stowarzyszenie lekarzy polskich we Lwowie i lwowski uniwersytet medyczny

Mają zaszczyt zaprosić Pana/Panią na Sympozjum „medycyna ostatniej dekady xx wieku”, które odbędzie się we Lwowie w dniach 05-07 lipca 2001 roku.

Sympozjum jest zorganizowane z okazji dziesięciolecia działalności Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie i dziesiątej rocznicy Pierwszego Swiatowego Kongresu Polonii Medycznej.

Na Sympozjum składają się następujące sesje:

Sesja I: Problemy: rozwiązania i oczekiwania
Sesja II: Ubezpieczenia zdrowotne: postęp czy regres?
Lecznictwo szpitalne
Lecznictwo otwarte
Farmakoekonomika w ubezpieczeniach zdrowotnych
Sesja III: Medycyna lwowska na przełomie stuleci
Sesja IV: Tematy różne

W programie socjalnym przewidziane jest zwiedzanie Lwowa, wycieczka do Krzemieńca i in.

Stowarzyszenie niestety nie pokrywa kosztów podróży i pobytu, natomiast rezerwuje miejsca w hotelach i kwaterach prywatnych (w polskich rodzinach z opłatą za nocleg i wyżywienie 15-20 dolarów za dobę) zgodnie z życzeniem.

Zgloszenia uczestnictwa prosimy wysyłać pod adres:

Ewelina Hrycaj-Małanicz
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie
ul. Rapoporta 7B/18
79007, m. Lwów, Ukraina
Tel.: +380-322-334850
E-mail: screaming_wings@mail.ru
lub:  screaming_wings@yahoo.com

Sympozjum Naukowe odbędzie się pod patronatem federacji polskich organizacji medycznych na obczyżnie

Prosimy bardzo o przekazanie tego komunikatu wszystkim kolegom i koleżankom z Waszego Związku oraz serdecznego zaproszenia ich do przyjazdu do Lwowa na nasze Spotkanie Jubileuszowe i Sympozjum Naukowe.

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich we Lwowie
Ewelina Hrycaj-Małanicz

P.S. W zwiazku z planowaną w czerwcu wizytą do Lwowa Ojca Swiętego i powtórnymi zmianami w oficjalnej dacie Jego pobytu, możliwe są niewielkie zmiany w terminie organizowanego przez nas spotkania Jubileuszowego, o czym zawiadomimy dokładnie w następnym komunikacie.