Aktulaności

Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować za granicą?

13 października 2019 roku wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat będą mogli oddać swój głos w wyborach do sejmu i senatu. Co należy zrobić, by móc zagłosować poza granicami Polski?

Wszyscy obywatele polscy z czynnym prawem wyborczym mogą wziąć udział w głosowaniu do parlamentu, nawet jeśli przebywają poza ojczyzną. Aby móc oddać głos w wyborach należy dopisać się do spisu wyborców w okręgu konsularnym, w którym będziemy głosować. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Samodzielnie można to zrobić poprzez elektroniczny system rejestracji wyborców e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

Nazwisko

Imię (imiona)

Imię ojca

Datę urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

Miejsce pobytu wyborcy za granicą

Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października  2019 r. (włącznie).

Skomentuj

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm