Album dzialaczy Polonii na Bialorusi
(na niebiesko polaczenia mailowe)

Borys
Bienkowski
Fiedczyk
Galkiewicz
Gawin
Godunowa Anna
Hanczyc
Kacynel
Porzecki
Sieliwonczyk
Sulima
Tarasewicz
Dowlaszewicz
Walus
Zminko M.

nazwoska zielone - nowe prawowite wladze ZPB od marca 2005 - nie uznawane przez rezim Lukaszenki!

Archiwum
Kruczkowski
Dubikowski


Anzelika Borys
Prezes ZPB od 12 marca 2005
III Zjazd Polonii
polacy@tut.by

Czeslaw Bienkowski

Jozef Porzecki
V-ce przewodniczacy
ZPB od 12 marca 2005

Irena Fiedczyk

Tadeusz Gawin

 


Eugeniusz Galkiewicz

 


ks Jozef  Hanczyc

 


Anna Godunowa
Echa Polesia - 15 Forum TarnowRyszard Kacynel

Maria Sulima


Teresa Sieliwonczyk
Dom Polski - Dyrektor
V-ce Prezes ZPB od 03. 2005
klubpb@poczta.onet.pl

Jozef Adamski (PL)
Echa Polesia
13,14 Forum Mediow

Konstanty Tarasewicz
V Zjazd EUWP

Irena Dowlaszewicz
13 Forum Mediow
irendo@wp.pl

Irena Walus
root@tv.belpak.grodno.by
IX Forum MP TV Grodno

Wiktor Szukielowicz
Tarnow 2008

M. Zminko
Tarnow, Lille 2008

Jozef Porzecki
V-ce Prezes ZPB
 
Archiwum (od marca 2005)
Tadeusz Kruczkowski
PrezesZPB do marca 2005
tkruczkowski@yahoo.com
spotkanie EUWP 10.01
delegat RPS 29.09.02
V Zjazd EUWP

Andrzej Dubikowski
IX Forum MP, XI Forum
dubikowski@yahoo.com