Ogłoszenia Polaków za granicą

MUZYK /PIANISTA/ GITARZYSTA/WOKALISTA/KOMPOZYTOR/ARANŻER - Kamil Wojtuń (Camil Voice) (profesjonalna umiejętność gry na instrumentach klawiszowych i gitarach) poszukuje zespołu do czasowej lub stałej współpracy.

  • Branża: artystyczna
  • Dodano: 17.11.2022 r
  • Lokalizacja: Madryt, Hiszpania
  • Telefon: +48506523847
  • Wiadomość: k.a.9@wp.pl
MUSIC / PIANIST/GUITARIST/VOCALIST/COMPOSER/ARRANGER- Kamil Wojtuń (Camil Voice) (professional ability to play keyboards and guitars) is looking for a band for temporary or permanent cooperation. Stage, studio, music tour, journey, rock and roll life !!! Music, love, good, free world, positive, crazy people !!! Europe, the world, the earth, the cosmos !!! Contact: Kamil Wojtuń telephone PL +48 506 523 847 website https://www.facebook.com/profile.php?id=100078632862313 Please share your ad 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=mi7QXTH0BIE https://www.youtube.com/watch?v=oqyiTW8hjU0 MUZYK /PIANISTA/ GITARZYSTA/WOKALISTA/KOMPOZYTOR/ARANŻER - Kamil Wojtuń (Camil Voice) (profesjonalna umiejętność gry na instrumentach klawiszowych i gitarach) poszukuje zespołu do czasowej lub stałej współpracy. Scena, studio, trasa muzyczna, podróż, zycie rock and roll!!! Muzyka, miłość, dobro, wolny świat ,pozytywni, szaleni ludzie!!! Europa, świat, ziemia, kosmos!!! Kontakt: Kamil Wojtuń telefon PL +48 506 523 847 website https://www.facebook.com/profile.php?id=100078632862313 Bardzo proszę o udostępnianie ogłoszenia 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=mi7QXTH0BIE https://www.youtube.com/watch?v=oqyiTW8hjU0 I invite you to cooperation!!! Kind regards!!! Tel +48 506 523 847 Email k.a.9@wp.pl Messenger facebook Kamil Konrad wojtun WhatsApp +48 570 664 122 Home | Kamil Wojtun (l45367.wixsite.com) Zapraszam do współpracy!!! Z poważaniem !!! tel: +48 506 523 847 Email k.a.9@wp.pl Messenger facebook Kamil Konrad wojtun WhatsApp +48 570 664 122 Home | Kamil Wojtun (l45367.wixsite.com) wszelkie prawa zastrzezone!!! zakaz kopiowania wykorzystywania praw autorskich materialow pomyslow bez zgody tworcow do celow komercyjnych!!! Prosze o nierobienie zdjec fimow rejestracji wydarzen programow artystycznych, wykorzystywania materialow do celow komercyjnych tylko mozna dla potrzeb prywatnych pamiatki!!! Prosze o przestrzeganie praw prywatnosci danych praw RODO, ochrony przestrzeni psychicznej i fizycznej, ochrony godnosci czlowieka szacunku do kultury, muzyki i sztuki, natury, itp. prosze o bezpieczenstwo oraz granice zdrowego rozsadku podczas dzialan, projektow, wydarzen, zabawy, tworzenia interakcji itd. kamil wojtun/ mwk/ v- bus !@#$% All rights reserved!!! prohibition of copying the use of copyright materials of ideas without the consent of the creators for commercial purposes !!! Please do not take pictures of films, registration of events, artistic programs, use of materials for commercial purposes only for the needs of private souvenirs !!! I am asking you to respect the privacy rights of the GDPR rights, protection of mental and physical space, protection of human dignity, respect for culture, music and art, nature, etc. I am asking for safety and the limits of common sense during activities, projects, events, games, creating interactions, etc. kamil wojtun / mwk / v- bus! @ # $%

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm