Polacy na świecie

Polacy we Francji

Polonia francuska jest jedną z najliczniejszych i najstarszych na świecie, obecnie we Francji mieszka ponad milion osób polskiego pochodzenia.

Polacy pojawili się we Francji na początku XIX wieku, głównie z powodu nadziei pokładanych w Napoleonie - rodacy wierzyli, że pomoże im odzyskać utraconą niepodległość. Wielu Polaków emigrowało do Francji z powodu prześladowań i represji w kraju - duża ich część walczyła potem szeregach armii francuskiej oraz w legionach polskich. Najbardziej znanym z nich jest książę Józef Poniatowski.

Kolejny exodus Polaków do Francji miał miejsce po upadku powstania listopadowego. W wyniku Wielkiej Emigracji z kraju wyjechali byli powstańcy, ale także wielu przedstawicieli szlachty, inteligencji - poeci, inżynierowie, politycy, pisarze, artyści, z czego większość osiadła we Francji. Najbardziej znanymi emigrantami tego okresu byli Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid.

Okres międzywojenny to kolejna duża fala emigracji do Francji. Tym razem spowodowana była przede wszystkim względami ekonomicznymi - w odradzającej się Polsce panowała bieda. Z kolei Francja - wycieńczona stratami wojennymi potrzebowała ludzi do pracy - kilka milionów żołnierzy zginęło na froncie lub zostało kalekami. W 1919 roku postała Francuska Misja Robotnicza, dzięki której do Francji, tylko między 1920 a 1923 wyjechało pół miliona Polaków. Robotnicy znajdowali zatrudnienie głównie w górnictwie, przemyśle i rolnictwie.

Już wtedy Polonia francuska była dobrze zorganizowana - działały liczne stowarzyszenia sportowe, oświatowe, kulturalne, charytatywne i kościelne, wydawano polonijne gazety, a przy francuskich związkach zawodowych istniały polskie sekcje.

Po wybuchu II wojny światowej wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd do Francji, mając nadzieję na ucieczkę przed nazistowskim i sowieckim terrorem. Po zajęciu Francji przez nazistów na terenie Francji powstała Polska Organizacja Walki o Niepodległość, która brała udział w wielu akcjach dywersyjnych we współpracy z Francuzami.

Po wojnie do wielu Polaków zdecydowało się na powrót do ojczyzny, byli to głownie górnicy z tzw. starej emigracji. W późniejszych latach do Francji trafiali zarówno emigranci ekonomicznie, ale także polityczni głownie po wydarzeniach z 1968 i 1981 roku.

Współcześnie Francja jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej. We Francji od działają polonijne stowarzyszenia i organizacje i wciąż powstają kolejne. Polonia francuska dba o kultywowanie polskich tradycji i kultury.

 

Polacy i organizacje polonijne we Francji:

Stowarzyszenie Francusko-Polskie Polonica w Aix en Provence - aixpolonica.net

Institut France-Europe Connexion - ifec.free.fr

AEP - Association des Etudiants et Diplômés Polonais - aep.europolonia.org

Francusko-Polska Izba Gospodarcza - www.ccifp.pl

ZHP Południowa Francja - www.facebook.com/zhppoludniowafrancja

Association Culturelle Franco Polonaise Warszawa - www.le-site-de.com/association-culturelle-franco-polonaise-warszawa-dijon

Chór Polskich Górników z Douai - choraledesmineurspolonaisdedouai.eu

Zespół Pieśni i Tańca Krokus - www.groupe-krokus.org

Amicale Polonaise du Dauphiné - amicalepolonaise.blogspot.com

Maison de la Pologne de France - maisondelapolonia.com

Association Culturelle Champagne Pologne - associationculturellechampagnepologne.unblog.fr

Kulturalna Europa - www.kulturalnaeuropa.com

Stowarzyszenie Kresowian we Francji - „Kresy” - kresyenfrance.wixsite.com

Groupe Folklorique Polonais Kalina - www.groupekalina.com

Instytut Polski w Paryżu - www.institutpolonais.fr

Amicale Régionale Franco Polonaise - www.facebook.com/arfp51

Stowarzyszenie Apolina - www.association-apolina.fr

Polacy we Francji - www.facebook.com/PolacyWFrancji

Skomentuj

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm