Przydatne informacje

Mord profesorów lwowskich i ich rodzin w lipcu 1941 roku

Bezpośrednio po wtargnięciu wojsk niemieckich do Lwowa, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku specjalny oddział polowego Gestapo pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera Waltera Kutschmanna wraz z batalionem „Nachtigall” złożonym z Ukrainców w mundurach SS – dokonał brutalnego aresztowania grupy profesorów wyższych uczelni Lwowa oraz wielu członków ich rodzin wraz z przyjaciółmi, którzy przebywali w ich mieszkaniach – nie przedstawiając nakazu aresztowania i nie ujawniając powodu ani celu ich aresztowania. Za wyjątkiem jednego profesora, który podał, że jest szlachcicem niemieckim – jeszcze przed nastaniem dnia wszyscy aresztowani zostali bestialsko zamordowani przez rozstrzelanie.

Egzekucję dokonaną przed wschodem słońca w kotlinie Wzgórz Wuleckich obserwowało od strony ul. Nabielaka (z północnego zachodu) i od strony ul. Małachowskiego (tj. od południa) kilkanaście osób
z których niektóre rozpoznały pojedyncze ofiary zbrodni znane im osobiście. Świadkowie ci byli śmiertelnie przerażeni sztraszliwą zbrodnią i przekonani, że sami zostaną zamordowani jeżeli zaczną o niej mówić.

Żony zamordowanych profesorów, nieświadome losu swych mężów, na zapytanie w ich sprawie w siedzibie Gestapo przy ul. Pełczyńskiej otrzymywały jednakową odpowiedź : „Ihr Mann ist am sicheren Ort”.

Zbrodnia z 4 lipca 1941 r. miała charakter eksterminacji rodzinnej gdyż razem z profesorami zostały aresztowane i zamordowane następujące osoby: żony dwóch profesorów medycyny, ośmiu synów, jeden wnuk, jeden ksiądz katolicki oraz ośmioro przyjaciół. Wydaje się, że dodatkową pobudką do zamordowania żon dwóch profesorów była chęć ułatwienia sobie rabunku bardzo wartościowego mienia w mieszkaniach tychże profesorów.

12 lipca Gestapo zamordowało dwóch kolejnych profesorów, a 26 lipca jednego profesora Politechniki Lwowskiej, którego aresztowano jako pierwszego 2 lipca 1941 r.

Razem Gestapo zamordowało w lipcu 1941 r. 25 profesorów, w tym 14 Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK), 8 Politechniki Lwowskiej (PL), 2 Akademii Handlu Zagranicznego (AHZ) i 1 Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (AWL)

 

 Lista nazwisk zamordowanych profesorów i ich rodzin w dniu 4 lipca 1941 roku:

 

Prof. dr Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Zakładu Stomatologii UJK, Obrońca Lwowa w 1918 roku;

Prof. dr Władysław Dobrzaniecki, lat 44, Ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego, Obrońca Lwowa w 1918 roku.

Prof. dr Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych UJK;

Maria Grekowa, lat 57, zona profesora Jana Greka;

Doc. dr Jerzy Grzedzielski, lat 40, Kierownik Kliniki Okulistycznej UJK;

Prof. Dr Edward Hamerski, lat 43, Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny Weterynaryjnej, Obrońca Lwowa w 1918 r;

Prof. Dr Henryk Hilarowicz, lat 51, profesor w Klinice Chirurgicznej UJK, Obrońca Lwowa w 1918 r.;

Ks. Doc. dr Władysław Komornicki, lat 29, wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie;

Eugeniusz Kostecki, 36 lat, mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego;

Prof. Dr Włodzimierz Krukowski, lat 53, Kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej;

Prof. Dr Roman Longchamps De Berier, lat 56, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJK, profesor UJK w latach 1938-1939, Obrońca Lwowa 1918 r.;

Bronislaw Longchamps De Berier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;

Zygmunt Longchamps De Berier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;

Kazimierz Longchamps De Berier, lat 18, syn profesora;

Prof. Dr Antoni Łomnicki, lat 60, Kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej ;

Adam Miesowicz, lat 19, wnuk profesora Solowija, zabrany ze swoim dziadkiem;

Prof. Dr Witold Nowicki, lat 63, Kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK, Obrońca Lwowa w 1918 r. ;

Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asystent Zakładu Higieny UJK, syn profesora ;

Prof. Dr Tadeusz Ostrowski, lat 60, Kierownik Kliniki Chirurgii, Dziekan Wydziału Lekarskiego 1937-1938, Obrońca Lwowa w 1918 r. ;

Jadwiga Ostrowska, lat 59, zona profesora ;

Prof. Dr Stanisław Piłat, lat 60, Kierownik Katedr Technologii Nafty i Gazow Ziemnych Politechniki Lwowskiej;

Prof. Dr Stanisław Progulski, lat 67, profesor w Klinice Pediatrii UJK;

Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn profesora;

Prof. Honor. Roman Rencki, lat 74, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych UJK;

Maria Reymanowa, lat 40, pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;

Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania profesora Ostrowskiego;

Anna Ruffowa, lat 55, żona dr Ruffa;

Inż. Adam Ruff, lat 30, syn dr Ruffa;

Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat 70, Kierownik Katedry Medycyny Sadowej UJK, rektor UJK w latach 1924-1925, Obrońca Lwowa w 1918 r.;

Prof. dr Adam Solowij, lat 82, emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego Szpitala Powszechnego;

Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57, Kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej;

Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;

Emanuel Stożek, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, syn profesora;

Dr Praw Tadeusz Tapkowski, lat 44, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego;

Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61, Kierownik Katedry Mechaniki Ogólnej Politechniki Lwowskiej;

Prof. dr Kasper Weigel, Kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej;

Mgr praw Józef Weigel, lat 33, syn profesora;

Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55, Kierownik Katedry Pomiarów Maszynowych Politechniki Lwowskiej;

Walisch, lat 40-45, właściciel magazynu konfekcyjnego „Beier i S-ka“, zabrany z mieszkania profesora Sieradzkiego;

Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66, lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, za pierwszych sowietów we Lwowie Kierownik Katedry Literatury Francuskiej Uniwersytetu Lwowskiego, zabrany z mieszkania profesora Greka.

Ponadto w dniu 05.07.1941 r. rozstrzelani zostali:

- Katarzyna (Kathy) Demko, lat 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego.

- Doc. Dr Stanisław Mączyński, lat 49, Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego;

W dniu 12.07.1941 zamordowani zostali:

- Prof. Dr Henryk Korowicz, lat 53, profesor ekonomii Akademii Handlu zagranicznego;

- Prof. Dr Stanisław Ruziewicz, lat 51, profesor matematyki Akademii Handlu Zagranicznego;

- Prof. Dr Kazimierz Bartel, lat 59, Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki

Lwowskiej.

Skomentuj

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm