szkolaszczecin.htm

SZKOŁA  JĘZYKA  I  KULTURY  POLSKIEJ  W  SZCZECINIE

        

                        -rozmowa z dr Jolantą Ignatowicz-Skowrońską – kierownikiem Szkoły

Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Szczecińskiego

 

      -Skąd pomysł takiej szkoły?

      -Nasza szkoła powstała w październiku 1999 roku. Pomysł jej powstania wyszedł od dyrektora Instytutu Filologii Polskiej naszego uniwersytetu pani prof. dr Mirosławy Białoskórskiej. Naszym głównym celem jest uczenie języka polskiego, jako języka obcego. Naszą ofertę kierujemy do obcokrajowców oraz Polaków zza granicy, którzy chcą studiować na polskich uczelniach oraz do wszystkich zainteresowanych językiem i kulturą polską. Prowadzimy kursy intensywne, trzytygodniowe w okresie letnim oraz semestralne: letnie i zimowe.

      Program naszej szkoły opracowany został na podstawie ustaleń Komisji Ekspertów i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia w naszej szkole prowadzą nauczyciele akademiccy z Instytutu Filologii Polskiej naszego uniwersytetu – asystenci i adiunkci zatrudnieni głównie w zakładach językoznawczych. Nasi lektorze odbyli odpowiednie szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” mające uprawnienia do nauczania cudzoziemców języka polskiego.

      Obcokrajowcy zgłaszający się do nas pierwszy raz piszą test ze znajomości języka polskiego. W zależności od wyników testu, są przydzielani do grup o różnym poziomie zaawansowanie: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

      -Co dają kursy: podstawowy, dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych?

      Pierwszy, podstawowy zapoznaje studentów z ustną odmianą języka polskiego oraz, w ograniczonym zakresie, z odmianą pisaną. Chodzi w nim o nauczanie studenta sprawnego komunikowania się w życiu codziennym oraz czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów.

      Lektorat dla średnio zaawansowanych to doskonalenie, poszerzenie znajomości polszczyzny wyspecjalizowanej – np. humanistycznej lub technicznej.

     I wreszcie kursy na poziomie zaawansowanym adresowane są do cudzoziemców znających język polski w stopniu dobrym pragnących pracować w charakterze lektorów języka polskiego za granicą.

      Naszymi słuchaczami są najczęściej oficerowie NATO i ich żony z Korpusu Międzynarodowego stacjonującego w Szczecinie, niemieccy studenci z uniwersytetu w Greifswaldzie, z którym uczelnia nasza ma podpisaną umowę o współpracy. Mamy też sporo studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy oraz rodaków zamieszkujących inne kraje świata.

      -Jakie kursy odbędą się jeszcze w tym roku?

      -W lipcu, w dniach 7-25, przez trzy tygodnie prowadzić będziemy kolejny kurs intensywny. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku. W grupie zorganizowanej koszt jednego uczestnika wynosi 2.000, indywidualnie 2.400 złotych. Nasi słuchacze otrzymują też podręczniki i materiały do nauki. Pomagamy też w rezerwacji miejsca w hotelu asystenckim w Szczecinie.

      Od października zaczynamy natomiast kurs semestralny, sześćdziesięciogodzinny. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia do Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przyjmujemy w czwartki, pod numerem telefonu  +48-91-4442713 lub elektronicznie pod adresem: skjj2@poczta.onet.pl . Na każde zapytanie odpowiadamy natychmiast.

      -Do zobaczenia więc w lipcu i dziękuje za rozmowę.

                                                                                                                 Leszek Wątróbski