Austria

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu Hietzinger Hauptstrasse 42 c 1130 Wiedeń Tel: +43 1 87015100 Fax: +43 1 87015222 wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl www.wieden.msz.gov.pl Zobacz więcej

Austria – atrakcyjny kierunek dla Polaków szukających pracy

Austria jest chętnie brana pod uwagę przez osoby myślące o emigracji zarobkowej. Co decyduje o jej atrakcyjności? Kraj ten należy do Unii Europejskiej, wyróżnia się niskim bezrobociem i stabilną sytuacją społeczno-polityczną. Nie bez znaczenia jest także bliskość geograficzna Austrii. Mieszkańcy południa Polski mogą dotrzeć samochodem do Wiednia w kilka godzin. Austria to też niezwykle urokliwe miejsce pod względem przyrodniczym. Ten alpejski kraj jest prawdziwą mekką dla miłośników gór, jezior i sportów zimowych.

Austria – praca dla Polaków

Polacy w Austrii to liczna i zróżnicowana mniejszość, zamieszkująca różne regiony i wykonująca rozmaite zawody. Najpopularniejsze branże wśród Polonii to usługi remontowo-budowlane, produkcja, transport, opieka zdrowotna, gastronomia oraz logistyka. W całej Austrii da się zauważyć zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa. W niektórych pracach sezonowych lub na produkcji nie wymaga się od pracownika znajomości żadnego języka obcego, ale większość firm z pozostałych sektorów gospodarki bierze pod uwagę kandydatów znających język niemiecki w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Popularną formą poszukiwania pracy w Austrii jest korzystanie z usług agencji pośredniczących, które prowadzą wstępną rekrutację w języku polskim oraz oferują pomoc w załatwieniu formalności.

Austria – przykładowe zarobki w popularnych branżach

Austria to jeden z najbogatszych krajów UE – zarobki przeciętnego Austriaka przewyższają unijną średnią. Drugą stroną medalu są jednak wysokie koszty utrzymania, które mogą zniechęcać wielu potencjalnych emigrantów. Polacy pracujący w Austrii mogą jednak liczyć nie tylko na dobre wynagrodzenia, ale także na pomoc socjalną ze strony państwa, np. zasiłki rodzinne, pomostowe, przedemerytalne itd.

W Austrii nie ma jednej płacy minimalnej dla całego kraju – warunki zatrudnienia i stawki za pracę są regulowane przez tzw. układy zbiorowe, czyli umowy pomiędzy pracodawcami i przedstawicielami związków zawodowych. Średnie wynagrodzenie w tym kraju wynosi około 3800 euro brutto miesięcznie, ale w wielu zawodach zarobki początkujących pracowników są niższe. Średnie płace fachowców z branży budowlanej wahają się od 2700 do nawet 4000 euro miesięcznie. Wyraźnie mniej zarabia się w gastronomii i hotelarstwie – od 1900 do 3000 euro. Wykwalifikowani specjaliści w zakresie budownictwa mogą liczyć na stawki nieznacznie przekraczające średnią krajową.

Baza ofert pracy i baza polskich w serwisie polonia.org

Poszukiwanie pracy za granicą może być trudnym zadaniem, szczególnie jeśli wolimy nie korzystać z pomocy profesjonalnych agencji. W takiej sytuacji pomocnym narzędziem może okazać się baza ofert pracy w Austrii w naszym portalu polonia.org. Początkujący emigranci powinni także zapoznać się bazą firm polskich za granicą, dostępną w serwisie polonia.org. Warto ułatwić sobie start na obczyźnie i zacząć od skorzystania z wiarygodnych źródeł informacji na temat zagranicznych rynków pracy. 

Najnowsze w serwisie