Polscy prawnicy

Beata Kielar-Tammert

Polska, Wrocław
  • Lokalizacja: Ofiar Oświęcimskich 17, Wrocław
  • Telefon: +48 606608089
  • Wiadomość: Wyślij wiadomość
  • Specjalizacje: RADCA PRAWNY
OPIS WYŚLIJ WIADOMOŚĆ AKTUALIZUJ DANE PRZEJMIJ PROFIL

Jako Kancelaria Prawa Międzynarodowego od wielu lat specjalizujemy się w sprawach międzynarodowych dotyczących sytuacji prawnej Polaków za granicą, a także w kompleksowej obsłudze prawnej cudzoziemców. Z sukcesami doradzamy w oparciu o znajomość ustawodawstw wielu państw, współpracując w tej mierze ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Dajemy Ci dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu możesz otrzymać kompleksową pomoc prawną bez konieczności zwracania się o wsparcie do różnych podmiotów. Posiadanie interdyscyplinarnego zespołu konsultantów umożliwia szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów. Możemy reprezentować Twoje interesy zarówno w sprawach podatkowych, administracyjnych jak i cywilnoprawnych i to w obrębie ustawodawstwa całej Unii Europejskiej a nawet poza nią. Nasze Konsorcjum składa się z doradców podatkowych, prawników o różnych specjalizacjach, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów od Payroll. Świat traktujemy jak globalną wioskę, w krórej granice się zacierają. Filary zakresu usług: WSPARCIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I POLSKICH OBYWATELI ZA GRANICĄ WSPARCIE ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA FIRM SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRAW OBJĘTYCH PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM ............................................................................................................................................................................ Als Kanzlei für internationales Recht haben wir uns seit vielen Jahren auf internationale Angelegenheiten im Zusammenhang mit der rechtlichen Situation der Polen im Ausland sowie auf umfassende rechtliche Unterstützung von Ausländern spezialisiert. Mit Erfolg beraten wir aufgrund unserer Kenntnisse der Gesetzgebungen vieler Länder und arbeiten in diesem Bereich mit Spezialisten verschiedener Rechtsgebiete zusammen. Wir bieten Ihnen Zugang zu Wissen und Erfahrung von Experten in verschiedenen Rechtsbereichen, so dass Sie umfassende rechtliche Unterstützung erhalten können, ohne sich an verschiedene Stellen wenden zu müssen. Das Vorhandensein eines interdisziplinären Beraterteams ermöglicht eine schnellere und effizientere Problemlösung, was Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglicht. Wir können Ihre Interessen sowohl in Steuer-, Verwaltungs- als auch in Zivilsachen vertreten, innerhalb der Gesetzgebung der gesamten Europäischen Union und sogar darüber hinaus. Unser Konsortium besteht aus Steuerberatern, Anwälten mit unterschiedlichen Spezialisierungen, Sachverständigen für Vermögenswerte und Payroll-Spezialisten. Wir betrachten die Welt als globales Dorf, in dem die Grenzen verschwimmen. Die Säulen unserer Dienstleistungen: UNTERSTÜTZUNG VON WIRTSCHAFTSUBJEKTEN UND POLNISCHEN BÜRGERN IM AUSLAND UNTERSTÜTZUNG VON AUSLÄNDISCHEN WIRTSCHAFTSUBJEKTEN UND AUSLÄNDERN IN POLEN LAUFENDE RECHTLICHE UNTERSTÜTZUNG VON UNTERNEHMEN SCHULUNGEN IM BEREICH DES INTERNATIONALEN RECHTS

Mapa

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm