Białoruś polska szkoła

Nazwa Kraj Miasto
Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
Białoruś
Białoruś Grodno
Polska Harcerska Szkoła Społeczna im. R. Traugutta w Brześciu
Białoruś
Białoruś Brześć
Polska Macierz Szkolna w Pińsku
Białoruś
Białoruś Pińsk
Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu
Białoruś
Białoruś Brześć
Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie im.Króla Stefana Batorego
Białoruś
Białoruś Grodno
Polska Szkoła Społeczna w Brześciu przy ZPB
Białoruś
Białoruś Brześć
Polska Szkółka "Mała Ojczyzna" w Grodnie
Białoruś
Białoruś Grodno
Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach
Białoruś
Białoruś Baranowicze
Szkoła Polonijna przy Mińskim oddziale ZS Polska Macierz Szkolna na Białorusi
Białoruś
Białoruś Mińsk
Szkoła sobotnio-niedzielna przy Domu Polskim w Borysowie
Białoruś
Białoruś Borysów
Szkoła Spoleczna im. L. Narbutta w Lidzie
Białoruś
Białoruś Lida
Szkoła Społeczna Języka Polskiego przy ZPB oddział w Mińsku
Białoruś
Białoruś Mińsk
Szkoła Średnia nr 36 z polskim językiem nauczania w Grodnie
Białoruś
Białoruś Grodno
Szkoła Średnia Nr 8 z polskim językiem nauczania Wołkowysk
Białoruś
Białoruś Wołkowysk
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Mińsku
Białoruś
Białoruś Mińsk

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm