Polacy na świecie

Polacy w Niemczech

Bliskie sąsiedztwo i skomplikowana historia obu narodów skutkowały intensywnymi kontaktami już od czasów wczesnego średniowiecza. Były to kontakty głownie handlowe, naukowe i dyplomatyczne.

O masowy wyjazdach Polaków do Niemiec można mówić jednak dopiero od II połowy XIX wieku. Wtedy to z terenów zaboru pruskiego, rosyjskiego i austriackiego w głąb Cesarstwa Niemieckiego przemieściło się ok. 3,5 miliona Polaków. Masowy napływ robotników z Polski do Zagłębia Ruhry doczekał się nawet osobnego terminu - Ruhrpolen. Na tym terenie aż do wybuchu II wojny światowej działały polskie stowarzyszenia i organizacje. W 1922 roku powstał Związek Polaków w Niemczech, który zrzeszał ok. 100 tysięcy członków. Na terenie Niemiec działały także inne polskie organizacje m. in. Towarzystwo Polskich Przemysłowców w Berlinie, Towarzystwo Sportowe "Sokół", Związek Harcerstwa Polskiego w oraz organizacje kościelne i oświatowe i sportowe.

W czasie II wojny światowej wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne zostały zamknięte, ich majątki skonfiskowane, a wielu członków trafiło do obozów koncentracyjnych.

Po wojnie na terenie Niemiec pozostało ok. 3 milionów Polaków - byłych jeńców,więźniów i robotników przymusowych. Wielu z nich wróciło do kraju, część wyjechała do innych państw. W 1945 roku działalność wznowił Związek Polaków w Niemczech, powstały także inne organizacje m. in. Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Od 1992 roku działa Kongres Polonii Niemieckie, który zrzesza i integruje środowiska polonijne w Niemczech. Na terenie Niemiec działa także Konwent Organizacji Polonijnych w Niemczech, który stanowi platformę współpracy polskich pozarządowych organizacji w Niemczech.

Od lat 70. można mówić o polskiej emigracji ekonomicznej, która w latach 80. nabrała także charakteru politycznego.

Obecnie Polonia w Niemczech liczy ok. 2 milinów Polaków, osób polskiego pochodzenia i wywodzących się z Polski. Dużą cześć stanowią emigranci przybyli po 2004 roku w celach zarobkowych.

 

Polacy i organizacje polonijne w Niemczech:

Związek Polaków w Niemczech - www.zpwn.org

Forum polonijne w Niemczech - www.polen-forum.com

Fundacja Polsko-Niemiecki Pojednanie - www.fpnp.pl

Ośrodek Haus Concordia - www.haus-concordia.com

Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło-Życie „Marianum” - www.oaza.de

Serwis dla Polaków w Niemczech - www.mypolacy.de

Konvent Organizacji Polskich w Niemczech - www.konwent.de

Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech - poloniamed.de

Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii - www.pssk.de

Czasopismo Polonik Monachijski - www.polonikmonachijski.de

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - www.pnwm.org

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich - www.dpg-bundesverband.de

Deutsches Polen-Institut w Darmstadt - www.deutsches-polen-institut.de

Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego - chcentrum.de

Wirtualna Kawiarenka Artystyczna - www.pol-cafe.de

Deutsch-Polnischer Kulturverein Ingolstadt - www.ingolstadt.pl

Kulturzentrum im Krakauer Haus - www.krakauer-haus.de

Polscy Studenci i Absolwenci w Monachium - studenci.de

Pol-La Deutsch-Polnischer Verein in Landshut e.V. - www.facebook.com/PollaVerein

Polski Klub Piłkarski, SV Polonia München e.V. - www.svpoloniamuenchen.de

Towarzystwo Niemiecko-Polskie Monachium - dpgm.de

Forum Polnischer Kultur - polonia-karlsruhe.de

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Schwarzwald-Baar-Heuberg - www.lvpo.kosciuk.org

Gmina Polska Piast w Essen - piastessen.com

Skomentuj

Dyskusje

  • Johanna • 14.08.2023, 21:47
    Prosimy o wiecej Domow Polskiej Kultury w stolicy Niemiec.

Baza firm

Dodaj firmę

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm