Poznaj Polskę

Religia i wiara w Polsce

Polska jest jednym z najbardziej religijnych krajów w Europie. W historii naszego kraju wiara i religia zawsze odgrywały ogromną rolę. Największą wspólnotą religijną w Polsce są katolicy. Kościół katolicki w Polsce jest trwale związany z pojęciem polskiej państwowości. Bez względu na sytuację polityczną religia zawsze była ważnym aspektem życia naszych rodaków. Wiara była i jest ważnym elementem polskiej tożsamości narodowej. Za osoby wierzące uznaje się 86 proc. Polaków.

Przywiązanie Polaków do tradycji i zwyczajów chrześcijańskich pokazuje między innymi uroczyste obchodzenie świąt kościelnych (m.in. Wielkanocy, Bożego Narodzenia, dnia Wszystkich Świętych czy Bożego Ciała), uroczystości religijnych, a także coniedzielne uczęszczanie na msze święte. Przywiązanie to przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. O znaczeniu religii w życiu Polaków świadczy też liczba budowli sakralnych – kościołów, świątyń i sanktuariów. Do najpopularniejszych celów pielgrzymek wiernych należą między innymi: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, Sanktuarium Maryjne Licheniu czy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewniki.

Konstytucja polska zapewnia obywatelom wolność sumienia i religii. Przed wybuchem II wojny światowej żyli obok siebie wyznawcy obrządku łacińskiego, judaizmu, prawosławni, grekokatolicy oraz protestanci – dzisiaj Polska również jest zróżnicowana pod względem wyznaniowym. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 150 mniejszości religijnych (związków wyznaniowych). W Polsce mieszka wielu chrześcijan innych wyznań – grekokatolików, prawosławnych, protestantów (ewangelików, zielonoświątkowców, adwentystów). Ogromny wkład w dzieje naszej kultury wnieśli Żydzi – obecnie najwięcej wyznawców judaizmu skupionych jest wokół gmin wyznaniowych Warszawy, Łodzi, Krakowa i Wrocławia. W Polsce obecni są także wyznawcy buddyzmu, hinduizmu czy islamu. Ważnymi miejscami związanymi z mniejszościami wyznaniowymi są m.in.: cerkiew w Supraślu, drewniane cerkwie w województwach podkarpackim i małopolskim (w Kwiatoniu, Powrożniku czy Smolniku), Góra Grabarka (sanktuarium prawosławne), Krakowski Kazimierz (jeden z największych zespołów zabytków żydowskich w Europie), Kruszyniany na Podlasiu z niezwykłymi drewnianymi meczetami muzułmańskimi. Głównymi ośrodkami protestanckimi są natomiast Wisła, Cieszyn i Karpacz.

Skomentuj

Nikt jeszcze nie skomentował, bądź pierwszy!

Najnowsze w serwisie

Lekarze

Prawnicy

Szkoły

Biura turystyczne

Baza firm